Hjemmepleje

Hvis du, eller en af dine pårørende er visiteret til pleje eller rengøring af Aalborg Kommune, er det gratis at vælge Frit Valg SvanePleje, som leverandør.

Alle der er visiteret til hjemmehjælp har ret til fleksibel hjemmehjælp. Dette betyder, at du har ret til at bytte dine ydelser til en anden ydelse. Dog inden for den visiterede tid. Det kunne f.eks. være at gå en tur, få pyntet til jul, eller få dækket bord til dine gæster.

Frit Valg SvanePleje sætter stor ære i, at skabe tryghed og yde omsorg for den enkelte. Vi mener, at alle fortjener en service der er tilpasset det individuelle behov.

Hjælpen til personlig pleje kan omfatte følgende

Hjælp til bad, af- og påklædning, hudpleje, toiletbesøg, forflytning, lejring og vending.
Vores dygtige medarbejdere er også uddannet til at kunne hjælpe dig med opgaver som katheter og stomipleje, samt psykisk støtte og vejledning, hvis du har brug for det.

Hjælpen til ernæring omfatter følgende

Idet mange ældre er småt spisende, lægger Frit Valg SvanePleje stor vægt på, attilberede maden, dvs. varme frostmaden, eller anrette den kolde mad og drikke, således at den fremstår indbydende. Medarbejderne er ligeledes uddannet til at kunne hjælpe og assistere ved medicinindtag. Herudover er vi også behjælpelige med opvask, samt bestilling af varer til levering.

Nødkald?

Frit Valg SvanePleje har åbent 24 timer i døgnet, på alle årets dage. Du kan altid komme i kontakt med os via vores akut nummer: 41 40 80 50