Nyttig viden som pårørende

Hvis du eller en af dine kære er visiteret til pleje eller rengøring af Aalborg kommune, er det gratis at vælge Frit Valg SvanePleje, som leverandør.

Det du skal gøre er følgende

Du, eller din pårørende skal kontakte den kommunale visitator og oplyse, at du ønsker Frit Valg SvanePleje som leverandør. Du behøver ikke at oplyse eller begrunde, hvorfor du ønsker at skifte.

Herefter modtager vi en meddelelse fra Aalborg Kommune med du har valgt os, hvorefter vi tager kontakt til dig hurtigst muligt, med henblik på at få en god snak omkring netop dit behov.

Personalegruppen består af social og sundhedshjælpere, assistenter og sygeplejerske, således der er uddannet personale til at varetage alle opgaver som rengøring, personlig pleje samt grundlæggende sygepleje. Frit Valg SvanePleje har åbent døgnet rundt, alle årets dage.
Du kan benytte vores direkte telefonnr. til nødkald.

Ved at vælge og supplere den visiterede hjemmepleje eller rengøring med tilkøbsydelser, har du eller en af dine kære mulighed for at vælge netop den omsorg og pleje, der passer bedst til den dine behov og ønsker.

Hvis du som pårørende evt. mangler at give en gave til en af dine kære, er der mulighed for at købe gavekort til brug ved tilkøbsydelser.

Læs udtalelser fra pårørende her

img_0009